Facebook Twitter Newsletter Linkedin RSS

Portail de la presse

NLI AS to acquire GE Energy’s Sørumsand production plant

English version - NLI AS to acquire GE Energy’s Sørumsand production plant - on top

Norwegian version - NLI kjøper GE Energy på Sørumsand - see below

gepower NLI AS to acquire GE Energy’s Sørumsand production plant
GE Energy

Gåsevikveien 6, 2007 Kjeller

Tel: +47 64 84 40 00

nlias NLI AS to acquire GE Energy’s Sørumsand production plant

NLI as

Ryesgate 28, 3263 Larvik

00 Tel: +47 33 14 15 00

 

PRESS RELEASE

NLI AS to acquire GE Energy’s Sørumsand production plant


KJELLER – September 21, 2005: GE Energy and NLI AS have reached an agreement whereby NLI will acquire GE Energy’s production facility in Sørumsand, Norway. The transaction is expected to close 3 October 2005, pending all necessary approvals and satisfaction of customary closing conditions. Up until now, GE Energy has produced turbines for the hydropower industry at Sørumsand.

-“I’d like to acknowledge the rich heritage and contributions of the many dedicated employees we have in Soerumsand,” said Managing director Birger Godal Holt. “We have always been committed to doing whatever we can to positively impact their futures, which is why we have been open all along to the possibility for future uses of the site."

Since the decision to discontinue GE Energy’s operations at the Sørumsand plant was made in January, GE has been working to find a buyer that could provide the assurances regarding the future of the plant and its employees.

-“Norway is an important and exciting country for GE Energy. The dedication from a highly educated and professional workforce is key to our continuous success,” said “Michael Conway, General Manager, GE Energy’s hydro segment. “GE has been active in the hydroelectric power industry for more than a century and we will continue to be active. We are also supportive of our employees in Kjeller and Trondheim as we continue to invest in state-of-the-art engineering processes and in direct material productivity.”

- “NLI regard Sørumsand site as a very modern plant with highly skilled and motivated employees, who will offer our customers enhanced support, improved technology and a broader service offering”, said Chairman Diderik Schnitler i NLI AS. – “GE professionalism and responsibility towards the local community of Sørumsand and the employees have been instrumental in securing a positive outcome of our agreement.”

Today’s agreement between NLI and GE Energy stipulates continuation of the plant’s operations. All employees will be retained, with the exception of 18 engineering positions that will be transferred to GE’s technology center at nearby Kjeller. Details regarding the transaction will be made public 3 October, when the contract is closed.

About NLI
NLI is a multi-discipline supplier of products and services to the oil and gas industry and of large steel contstructions to land-based industry. Before the GE Energy acquisition, the NLI has approx. 450 employees at production sites in South Norway and Poland. For more information, see www.nli.no.

About GE Energy
GE Energy (www.gepower.com) is one of the world's leading suppliers of power generation and energy delivery technology, with 2004 revenues of $17.3 billion. Based in Atlanta, Georgia, GE Energy provides equipment, service and management solutions across the power generation, oil and gas, transmission and distribution, distributed power and energy rental industries.

GE is the world’s largest company, with 315 000 employees in 160 countries and a turnover of in excess of USD 150 billion per year. GE has approx. 2200 employees in Norway, most of who are employed in health technology. Approx 400 are employed in the field of energy


Birger Godal Holt, administrerende direktør Diderik Schnitler, Styreformann NLI as
GE Energy (Norway) AS

Michael C. Conway, General Manager
GE Energy Hydro Segment

For more information, contact:
Rikke Bjurstrøm, Burson-Marsteller, mobiltlf: 911 02 111
Frank Farnel, Director Communication GE Energy, mobitlf: 00 33 618 422 067


Picture of Birger Holt :  
High resolution Media : Photo 1 --- Photo 2
Picutre of Michael C. Conway :  
High resolution Media : Photo 1

 

gepower NLI AS to acquire GE Energy’s Sørumsand production plant
GE Energy

Gåsevikveien 6, 2007 Kjeller

Tel: +47 64 84 40 00

nlias NLI AS to acquire GE Energy’s Sørumsand production plant

NLI as

Ryesgate 28, 3263 Larvik

00 Tel: +47 33 14 15 00

 

PRESSEMELDING


NLI kjøper GE Energy på Sørumsand

Kjeller 21. september 2005: GE Energy AS og NLI AS er nå blitt enige om at NLI overtar GE Energys turbinverksted på Sørumsand i Akershus. Salget forventes å bli sluttført 3. oktober 2005. Verkstedet på Sørumsand, som ble kjøpt i 1999, har inntil nå produsert turbiner for vannkraftindustrien.

– Jeg vil rette en særlig takk til de mange lojale arbeidstakerne på Sørumsand for deres konstruktive samarbeid og gode innsats, sier administrerende direktør Birger Godal Holt i GE Energy (Norway) AS i en kommentar til salget. – Vi har vært opptatt av å gjøre vårt beste for å finne en god løsning. Derfor har vi hele tiden vært åpne for fremtidig drift i verkstedet, fremholder han.

Siden avgjørelsen om å avvikle GE Energys virksomhet på Sørumsand ble tatt i januar i år, har GE jobbet målbevisst for å finne en kjøper som kunne sikre fremtiden for verkstedet og de ansatte.

– Norge er et viktig og spennende land for GE Energy og engasjementet blant våre godt kvalifiserte og profesjonelle arbeidstakere er avgjørende, fastslår Michael Conway, General Manager i GE Energys vannkraftdivisjon. – GE har arbeidet med vannkraft i over ett århundre, og det vil vi fortsette med. Det er med våre ansatte i Kjeller og Trondheim i tankene vi fortsetter å investere i teknologi og produktutvikling.

– NLI betrakter anlegget på Sørumsand som et svært moderne verksted med høyt kvalifiserte og motiverte ansatte, som kan tilby våre kunder forbedret teknologi og bedre og flere tjenester, sier styreformann Diderik Schnitler i NLI AS i en kommentar til kjøpet. – GEs profesjonalitet og ansvarsfølelse for de ansatte og lokalsamfunnet i Sørumsand har bidratt til å sikre et positivt forhandlingsresultat, understreker han.

Dagens avtale mellom NLI og GE Energy sikrer videre drift ved verkstedet på Sørumsand. Alle de ansatte beholder jobbene sine. 18 stillinger overføres til GEs teknologisenter på Kjeller. Ytterligere detaljer knyttet til salget vil bli offentliggjort når avtalen er sluttført 3. oktober.


Om NLI
NLI leverer multidisipline produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, samt store stålkonstruksjoner til landbasert industri. Før kjøpet av verkstedet på Sørumsand sysselsatte NLI om lag 450 medarbeidere ved produksjonsanlegg i Sør-Norge og Polen. For ytterligere informasjon, se www.nli.no.

Om GE Energy
GE Energy ( www.gepower.com) er en av verdens ledende leverandører av teknologi for kraft- og energisektoren, med en omsetning på 17,3 milliarder amerikanske dollar i 2004. Med hovedsete i Atlanta, Georgia, leverer GE Energy utstyr, tjenester og forvaltningsløsninger for kraftproduksjon, olje og gass, overføring og distribusjon, kraftfordeling og mobil kraftproduksjon.

GE (General Electric) er verdens største konsern, med 315 000 ansatte i 160 land og en årlig omsetning på mer enn USD 150 milliarder. GE har ca. 2200 ansatte i Norge, de fleste innenfor helseteknologi. Ca. 400 arbeider i energisektoren.


Birger Godal Holt, administrerende direktør Diderik Schnitler, Styreformann NLI as
GE Energy (Norway) AS

Michael C. Conway, General Manager
GE Energy Hydro Segment

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rikke Bjurstrøm, Burson-Marsteller, mobiltlf: 911 02 111
Frank Farnel, Director Communication GE Energy, mobitlf: 00 33 618 422 067


Picture of Birger Holt :  
High resolution Media : Photo 1 --- Photo 2
Picture of Michael C. Conway :  
High resolution Media : Photo 1